Lithium Ion batterijen verboden in vliegtuigen

NU.nl meldt dat de Verenigde Naties (VN) het vervoeren van oplaadbare lithium-ion batterijen verbieden in het laadruim van passagiersvliegtuigen vanwege brandgevaar: “Passagiers mogen apparaten

>> lees verder >>
  • Detecteren en blussen bij de bron
  • Onttrekt geen zuurstof
  • Blust snel en effectief
  • Veilig voor mens, milieu en inventaris
  • Onderhoudsarm, lange levensduur
  • Gemakkelijk en snel te monteren

Blusmiddelen Stat-X veelgestelde vragen (FAQ)


FAQ vast blussysteem met Stat-X blusmiddelen

FAQ First responder hand-brandblusser

 

FAQ over vast blussysteem met Stat-X blusmiddelen

Nee. Eenheden voor aerosol blusmiddelen zijn ontworpen voor eenmalig gebruik. Na activering is het relatief eenvoudig om in korte tijd een nieuwe eenheid te plaatsen (en aan te sluiten bij elektrische eenheden).

Wanneer u Stat-X blusmiddelen wil kopen dan kunt u contact opnemen met onze verkoopmedewerkers. Hier vindt u de contactgegevens.

Stat-X thermisch eenheden zijn geschikt voor kleine besloten ruimten, zoals elektrotechnische kasten, opslagkasten voor gevaarlijke stoffen en schakelkasten. Een thermische melder is geïntegreerd in de Stat-X-eenheid, hierdoor kunnen zij zelfstandig werken zonder dat er een brandmeldsysteem nodig is. De eenheden zijn te verkrijgen voor activering bij temperaturen van: 70°C, 95°C en 123°C.

Aerosol blusmiddelen zoals Stat-X zijn zeer effectief. Testen op klasse B branden hebben aangetoond dat het 5 keer effectiever is dan het verboden halon en meer dan 10 keer effectiever dan andere blusmiddelen die momenteel beschikbaar zijn.

Aerosol blusmiddelen zoals Stat-X zijn geschikt voor gebruik in niet-bemande en normaal niet-bemande nagenoeg gesloten ruimten en heeft onder andere de voordelen: verlengde uitsteltijden en lage kans op lekkage.

Ja. Stat-X draagt niet bij aan de opwarming van de aarde en tast de ozonlaag niet aan.

Ja. Stat-X is goedgekeurd voor het gebruik in niet-bemande en normaal niet-bemande ruimten door de United States Environmental Protection Agency (EPA).

Stat-X aerosol is getest op een breed scala aan materialen en metalen die vaak worden gebruikt in elektronica zoals bij printplaten. In alle gevallen is gebleken dat Stat-X geen schadelijk effect heeft op de werking van de apparatuur.

Nadat er is geblust moet de ruimte alleen worden gereconditioneerd/geventileerd.
Als voorzorgsmaatregel, echter, is het altijd een goede gewoonte om te inspecteren, en de ruimte grondig te reinigen na een blussing. Terwijl de aerosol zelf vrij "schoon" is kunnen omgevingsfactoren ook een rol spelen. 

Onbekende en mogelijk schadelijke stoffen, vormen de bijproducten van een echte brand. Dit zijn de grootste risico's voor de gevoelige elektronische apparatuur. Omdat de onbekende producten van de brand zelf aanwezig kunnen zijn, is het altijd aan te raden de apparatuur met lucht te reinigen na een blussing om te verzekeren dat er geen ongewenste bijproducten van de brand zelf meer aanwezig zijn.

De aerosol zelf bestaat na activering uit vaste en gasvormige producten. Als vaste stof zijn er geen gezondheidsrisico’s voor de mens in normale hoeveelheden. De gasfase kan zeer kleine hoeveelheden koolmonoxide CO, kooldioxide CO2, stikstofoxiden NOx en ammoniak NH3 bevatten. De aanwezigheid van deze gassen is minimaal bij Stat-X. Dit is komt door de gepatenteerde constructie, chemische samenstelling en de productie in de Verenigde Staten met alleen technische schone chemicaliën. Stat-X eenheden genereren gasniveaus die zelfs kleiner zijn dan die standaard zijn toegestaan in bijvoorbeeld auto airbag systemen voor personenauto's. Dit blijkt uit testen die door een gecertificeerde en erkende testfaciliteit in de Verenigde Staten zijn uitgevoerd.

Terwijl de componenten van de aerosol niet giftig zijn in normale concentraties, kan de opname van de ultra-fijne deeltjes kort ongemak veroorzaken. Onnodige blootstelling moet daarom altijd worden vermeden. Blootstelling aan de aerosol is van mindere zorg in vergelijking met blootstelling aan de verbrandingsproducten. Incidentele blootstelling onder de tien minuten wordt als veilig beschouwd. Aerosol blusmiddelen beperken het zicht, daarom is een instelbare vertraging van het systeem in combinatie met een uitschakelknop aan te raden.

Stat-X is een schoon blusmiddel. De uitdrukking schoon blusmiddel wordt gewoonlijk toegepast bij blusgassen. De Stat-X aerosol heeft bijzonder kleine deeltjes die een lange periode in de lucht zweven. Hierdoor blijft er na blussing een minuscule hoeveelheid residu achter. Dit aerosolresidu is gemakkelijk te verwijderen door te ventileren. De ruimte tussen individuele deeltjes is zo groot dat er geen kans is op elektrische geleiding of kortsluiting.

De eenheden zijn compact en nemen dus weinig ruimte in beslag. Zij kunnen op plafondhoogte worden gemonteerd en nemen geen vloeroppervlak in beslag.

Aerosol blusmiddelen zijn bijzonder voordelig. Dit komt door de kleine hoeveelheid blusmiddel die nodig is. De kosten van een Stat-X blusinstallatie zijn veel lager omdat er geen pijpleidingsystemen en overdrukkleppen noodzakelijk zijn. Stat-X thermische eenheden verlagen, waar passend, de kosten doordat ze zonder aanvullende detectie autonoom werken.

De levensduur van Stat-X-eenheden is minimaal 10 jaar gegarandeerd door UL.

Aerosol blusmiddelen worden toegepast in:

Stat-X blusmiddelen zijn onderhoudsarm en hebben weinig controle nodig. De onderhouder hoeft alleen maar de bevestiging, van de montagebeugel, en de elektrische aansluiting te inspecteren. Daarnaast is het nodig om af en toe te controleren of de ruimte/het object is gewijzigd ten opzichte van capaciteitsberekening uit het verleden. Indien nodig is het eenvoudig om extra Stat-X-eenheden bij te plaatsen. Daarnaast heeft Stat-X een lange levensduur.

Ja. Op de aerosol blussystemen wordt de NFPA 2010 Standard on Aerosol Fire-Extinguishing Systems, 2006 Edition toegepast.

Stat-X is gecertificeerd volgens diverse keuren voor blusmiddelen. Zie certificeringen

Ja. In CNC-machines zijn bijvoorbeeld al meer dan 30 branden door Stat-X geblust. Er is hierbij relatief weinig schade ontstaan doordat Stat-X de brand snel heeft gedetecteerd en geblust. Hierdoor zijn hoge reparatie- en vervangingskosten voorkomen. De productie is hierbij maar korte tijd stil komen te liggen.
Stat-X wordt ook toegepast in mijnbouw en in militaire voertuigen, hier is betrouwbare brandbeveiliging en blussing extreem belangrijk.

 

FAQ over de First responder

Dit is uiteraard afhankelijk van de soorten materialen, lekkage en andere factoren. Tests hebben significante onderdrukkingseffecten aangetoond in een ruimte tot 2,44 meter hoog van ongeveer 20 kubieke meter. Meer eenheden zijn nodig voor een grotere ruimte of ruimten met overmatige lekkage. De aerosol stroomt en verspreidt zich snel door de ruimte, op een wijze die vergelijkbaar is met een blusgas. Maar genereerd geen overdruk. De First Responder is het meest effectief wanneer zij rechtstreeks op of in het vuur wordt gegooid. 

Nee, de eenheid blijft volledig intact na activering. 

De aerosol zal het minste probleem zijn bij een brand. De aerosol kan lichte irritatie van de slijmvliezen opleveren bij hoge concentraties (meer dan 100g/m3) of langere blootstelling. Bij een echte brand zijn de bijproducten en de samenstelling van de aerosol te verwaarlozen ten opzichte van die van een brand. De verbrandingsproducten en de hitte van een brand zijn vaak dodelijk. 

De blusstof bestaat uit een mengsel van gepatenteerd kaliumnitraat, dicyaandiamide en een organisch bindmiddel. Dit is dezelfde blusstof die in de overige Stat-X eenheden wordt gebruikt en die door UL is gekeurd. De blusstof is eveneens goedgekeurd door de United States Environmental Protection Agency. 

Ja er zit een afkoelingsbed in de eenheid dat bestaat uit keramische bolletjes. Deze veroorzaken het geluid. Dit is normaal. 

De aerosol blijft een lange tijd aanwezig. Echter, op den duur zal de aerosol ontsnappen via deuren, ramen of andere openingen. Maar zolang de aerosol in voldoende mate aanwezig is, zal deze zorgen voor onderdrukking van de brand. 

Absoluut! Elke brand is uniek en omstandigheden kunnen het rechtvaardigen om meerdere eenheden te gebruiken. Blootstelling aan de mens is geen probleem is dus kleven er helemaal geen nadelen aan het gebruik van extra eenheden. 

Stat-X eenheden hebben een houdbaarheid van minstens 10 jaar(Door UL gegarandeerd), wanneer ze worden bewaard bij een opslagtemperatuur van -40° C tot +60° C. 

In tegenstelling tot een ammonium-fosfaat brandblusser is er geen afsluiting van zuurstof, noch is er een verkoelend effect zoals bij water. Dus terwijl er een korte termijn onderdrukking van de vlam is, zou een conventionele brandblusser hiervoor beter werken. De aerosol is het meest effectief in een relatief gesloten ruimte. 

Deze technologie is alleen op grotere schaal ingezet in de afgelopen 5 jaar en Fireaway LLC is de enige belangrijke Amerikaanse fabrikant van blusaerosol. Wereldwijd zijn er echter duizenden installaties van aerosol-systemen voorzien.

Ze worden verpakt per 4 in een opbergkoffer. Elke unit wordt beschermd door een doorzichtig plastic hoes.