Lithium Ion batterijen verboden in vliegtuigen

NU.nl meldt dat de Verenigde Naties (VN) het vervoeren van oplaadbare lithium-ion batterijen verbieden in het laadruim van passagiersvliegtuigen vanwege brandgevaar: “Passagiers mogen apparaten

>> lees verder >>
  • Detecteren en blussen bij de bron
  • Onttrekt geen zuurstof
  • Blust snel en effectief
  • Veilig voor mens, milieu en inventaris
  • Onderhoudsarm, lange levensduur
  • Gemakkelijk en snel te monteren

Blusprincipe

Aerosol blusmiddelen bestrijden en blussen de brand niet door gebruik te maken van de methoden van verstikking (wegnemen van zuurstof) of koeling. Het Stat-X-aerosol blusmiddel stopt de verbrandingsreactie op moleculaire basis, door vrije radicalen te binden, zonder het zuurstofgehalte te verlagen. Stat-X aerosol blussystemen zijn UL getest voor het blussen van klasse A, B en C branden.

Brandproces:
1. Brand ontstaat door combinatie van brandstof, zuurstof en ontstekingstemperatuur. 
2. Vrije radicalen ontstaan (vrije radicalen zijn instabiele deeltjes O, H en OH).
3. De vrije radicalen veroorzaken een kettingreactie die brand in stand houdt.

Aerosol-blusmiddelen blussen de brand:
1. Stat-X-radicalen (K) reageren met brand-radicalen (O, H en OH).
2. Stabiele moleculen ontstaan en onderdrukken brand (KOH, KH, KO, H2O).
3. Stat-X werkt daarna vlamdovend (standtijd), door koeling en ontvlambaar medium te verdunnen met gas.